LIVE SOUNDTRACKS (Belgrade)

Live Soundtrack is a monthly film music / audio-visual event, incepted as a continuation of Kino pleme based in Belgrade (SRB)

Marko Paunović i Marina Džukljev sviraju film Ian Hugo – Bells of Atlantis (USA, 1952, 12′)

Anais Nin je najpoznatija po dnevnicima u kojima opisuje svoje psihološko i umetničko sazrevanje. Zvona Atlantide, u kojem autorka čita odlomke iz ovog štiva, evociraju vodene dubine izgubljenog kontinenta nas samih, a slike sugerišu lepotu tog bespuća, u filmskom istraživanju pesnikovog unutrašnjeg sveta.

Marina Džukljev i Bratislav Radovanović sviraju film James Broughton & Sydney Peterson – Potted Psalm (USA, 1946., 18′)

Razigrani i haotični eksperiment dvojice autora novog američkog filma sa nadrealnim scenama u kojima starica jede lišće a obeglavljeni muškarac sipa koktel u svoje telo,gde su lajtmotivi ples, skulpture, groblja i lica plastičnih lutaka, sa distorziranim vizualima i brzom montažom.

Live Soundtrack #16 – Milana Zarić & Richard Barrett, Marko Paunović & Marina Džukljev, Marina Džukljev & Bratislav Radovanović, O.S.D (Spectrum East, 25.6.2016)

Marina Džukljev & Vukašin Stančević sviraju Matthias Müller – Alpsee (DE, 1994, 15’)

Alpsee je neobični portret dečakovog odrastanja ispričan u analogijama i sinegdohama, prikazivanjem izabranih trenutaka iz porodičnog života i ređanjem san-u-snu sekvenci i psihoanalitičke studije majčinskih zagrljaja.

https://kinopleme.wixsite.com/kinopleme/live-soundtrack-5